Logo Thing main logo

Ostatnie wpisy

Nota

Nowa Kaledonia opowiedziała się za Francją

27.10.2020

4 października 2020 roku przeprowadzone zostało już drugie referendum ws. niepodległości Nowej Kaledonii. Pierwsze miało miejsce w 2018 roku i mieszkańcy tego francuskiego terytorium zależnego położonego na Pacyfiku opowiedzieli się w nim przeciwko niepodległości od Francji. Taki stan rzeczy i obecność regularnych referendów w Nowej Kaledonii jest efektem dopełnień ustaleń porozumienia z Numei z 1998 roku. Oprócz zaplanowanych trzech referendów. Porozumienie to powołało również do istnienia w 1999 roku Kongres Nowej Kaledonii, który pełni funkcję zgromadzenia parlamentarnego tego terytorium. Porozumienie z Numei kończyło trwający wiele lat konflikt pomiędzy frankofońskimi potomkami białych osadników i skazańców (Nowa Kaledonia była francuską kolonią karną w latach 1864-1894) a rdzenną ludnością terytorium pochodzenia melanezyjskiego Kanakami.Tak samo jak w 2018 roku mieszkańcom terytorium zadano następujące pytanie: „Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante?” („Czy chcesz, aby Nowa Kaledonia uzyskała pełną suwerenność i stała się niepodległa?”). Mieszkańcy Nowej Kaledonii po raz wtóry opowiedzieli się przeciwko niepodległości. Głosy ułożyły się w stosunku 46,74% na tak do 53,26% na nie. Frekwencja była bardzo wysoka i wyniosła 85,69% uprawnionych do oddania głosu. Z trzech prowincji aż dwie tj. Prowincja Północna i Prowincja Wyspy Lojalności opowiedziały się za niepodległością, jednakże trzecia z prowincji; Prowincja Południowa jest najliczniej zaludniona i przewyższa liczebnością mieszkańców dwie pozostałe liczone wspólnie.Wynik referendum sprawia, że przez najbliższe lata Nowa Kaledonia pozostanie francuskim terytorium zależnym o statusie wspólnoty sui generis luźno powiązanym z instytucjami Unii Europejskiej, z której otrzymuje środki w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju. Mieszkańcy Nowej Kaledonii będą również wciąż uprawnieni do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. O tym czy dalej będą korzystać ze swojego ekstraordynaryjnego statusu zdecydują w kolejnym, ostatnim już (zgodnie z postanowieniami Porozumienia z Numei) referendum, które odbędzie się najprawdopodobniej w roku 2022.Źródło zdjęcia: Flickr

`