Logo Thing main logo

Tag: Supreme Court

Nota

Zmiany w Sądzie Najwyższym USA

26.04.2021

mgr Michał SkóraInstytut Nauk PrawnychUniwersytetu RzeszowskiegoDnia 26 października 2020 r. Senat USA stosunkiem głosów 52 do 48 zatwierdził nominacje Amy Coney Barrett na sędziego Sądu Najwyższego USA. Kandydatkę mianował Prezydent Donald Trump. Następnie w obecności głowy państwa, sędzia Clarence Thomas przyjął przysięgę złożoną przez nowego sędziego. Zakończyło to procedurę obsadzanie wakatu po śmierci liberalnej sędzi Ruth Ginsbur, która zmarła 18 września 2020 r. w wieku 87 lat po długiej walce z chorobą nowotworową. Sędzia Ginsburg była szczególnie znana ze swojego zaangażowania w przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, kolor skóry i orientację seksualną, a także była ikoną ruchów proaborcyjnych.Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych (ang, Supreme Court of the United States) jest najwyższym sądem w federalnym sądownictwie USA, który składa się z prezesa Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych oraz ośmiu sędziów (od roku 1869 r.). Ponadto jednym z jego głównych uprawnień jest kontrola zgodności działania legislatywy i egzekutywy zustawą zasadniczą. Kadencja sędziego ma dożywotni charakter, co ma zapewnić pełną niezawisłość oraz apolityczność. Sędzia może orzekać do czasu swojej rezygnacji, przejścia na emeryturę, śmierci lub usunięcia z urzędu. Wybór sędziego Sądu Najwyższego stanowi jedno z najistotniejszych prerogatyw prezydenta. Zwyczajowo głowa państwa nominując kandydata kieruje się jego światopoglądem. Następnie kandydatura musi zostać zatwierdzona przez Senat. Procedurę wyboru kończy przyjęcie przysięgi przez sędziego-nominata.Sędzia Amy Coney Barrett jest najmłodszym z obecnych sędziów Sądu Najwyższego, urodziła się 28 stycznia 1972 r. w Nowym Orleanie, w stanie Luizjana. W 1997 r ukończyła prawo w Notre Dame Law School. Po studiach w latach 1997-1998 pracowała jako urzędnik sądowy w Sądzie Apelacyjnym Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Stanu Waszyngton. Następnie w 1998 roku współpracowała z legendarnym sędzią Antonim Scalii w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych Ameryki, który uważany jest do dziś za ikonę konserwatywnego podejścia do prawa. Amy Coney Barrett pracowała też jako adwokat w Waszyngtonie. Następnie została zatrudniona jako profesor prawa w Notre Same Law School. W 2017 roku została mianowana sędzią Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Siódmego (United States Court of Appeals for the Seventh Circul), gdzie orzekała do chwili nominacji, do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Prywatnie żona Jesse M. Berretta, który jest prokuratorem federalnym, a także matka siedmiorga dzieci[1]. Sędzia Berrett jako gorliwa katoliczka znana jest ze swoich konserwatywnych poglądów. Jest zdecydowaną przeciwniczką aborcji oraz społeczności LGBTQ+, czym znaczącą różni się od swojej poprzedniczki, która walczyła z dyskryminacją homoseksualistów, o równouprawnienie płci, a także była zwolennikiem nieograniczonego dostępu do aborcji. Dodatkowo Amy Coney Barrett popierała politykę antyemigracyjną prowadzoną przez Prezydenta Donalda Trumpa.Wybór Amy Coney Barrett na sędziego Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych umocnił przewagę konserwatystów w dziewięcioosobowym trybunale, co niewątpliwie może wpłynąć w przyszłości na linię orzeczniczą w sprawach dotyczących m. in. dostępu do broni, prawa do aborcji czy praw osób homoseksualnych. Sprawa jest o tyle ważna, że obecny prezydent Joe Biden, w wielu powyższych kwestiach ma odmienne zdanie od swojego poprzednika i zapowiedział już zmiany w prawie. Wymowne, jest również pierwsze orzeczenie w którym uczestniczyła nowo wybrana sędzia, które udaremniło starania organizacji ekologicznej w zakresie dostępu do dokumentów w sprawie wpływu elektrowni na środowisko naturalne. Nadmienić warto ten fakt, ze względu na ofensywną politykę prezydenta Bidena w zakresie ekologii.Tab. Aktualny skład Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych (na dzień 06.04.2021 r.)Imię i Nazwisko SędziegoNominacja WiekData zaprzysiężeniaJohn Roberts (Prezes Sądu Najwyższego)George W. Bush6629.09.2005 rClarence ThomasGeorge H. W. Bush7323.10.1991 r.Stephen BreyerBill Clinton8303.08.2006 r.Samuel AlitoGeorge W. Bush7131.01.2006 r.Sonia SotomayorBarack Obama6708.08.2009 r.Elena KaganBarack Obama6107.08.2010 r.Neil GorsuchDonald Trump5410.04.2017 r.Berett KavanaughDonald Trump5606.10.2018 r.Amy Coney BarrettDonald Trump4927.10.2020 r.[1] Na podstawie: https://www.supremecourt.gov/about/biographies.aspx (dostęp z dnia 05.04.2021 r.)

`