Logo Thing main logo

Tag: Switzerland

Nota

Dylematy szwajcarskiej soft power: Singapur czy UE?  

20.04.2021

Monika Maria BrzezińskaORCID: 0000-0001-9278-9931Szwajcaria zaczyna rewidować swoją politykę soft power, która w skomplikowanym świecie współzależności, stopniowo traci na znaczeniu. Jak powiedział w jednym z wywiadów dla NZZ am Sonntag były już prezes Banku Narodowego (Schweizerische Nationalbank) Philipp Hildebrand, stosowane do tej pory metody wywierania wpływu, zdezaktualizowały się. Coraz pilniejsze zatem wydaje się pytanie o to, w jaki sposób kraj ten chce chronić swoje interesy w ciągu najbliższych lat? Jaką powinien podążyć drogą, by nie zaprzepaścić dorobku wcześniejszych pokoleń? Jako najprostsze jawią się tu dwa scenariusze: albo członkostwo w UE, albo podążanie za singapurskim modelem. Oba rozwiązania nie wydają się idealne i budzą, zwłaszcza w debacie społecznej, szereg kontrowersji.KomentarzSzwajcaria zaliczana jest do jednego z najbogatszych państw świata (zajmuje drugie po Luksemburgu miejsce, z PKB wynoszącym 82 483 USD na osobę według danych za rok 2019). Jednak jak podkreśla Hildebrand, jej metody wywierania miękkiego wpływu tracą na znaczeniu. To czego Szwajcarii najbardziej brakuje oraz, co zdaniem byłego prezesa Schweizerische Nationalbank wymaga rewizji i nowej koncepcji, to dyplomacja finansowa. „Potrzebujemy długoterminowego planu strategicznego, podobnego do planu Singapuru”. Powinien on obejmować przede wszystkim państwowy fundusz inwestycyjny – uważa bankier.Obawy Hildebranda nie znajdują jednak, a przynajmniej na razie, potwierdzenia w opublikowanym ostatnio przez Brand Finance raporcie dotyczącym soft power. W 2021 r. Szwajcaria zajęła w nim bowiem 5 miejsce na 100 poddanych analizie gospodarek. Jest to oczywiście wypadkowa kilku uwzględnionych w badaniu czynników do których zaliczyć m.in. należy: wpływy (w tym stabilność polityczną, wysokie standardy etyczne, poszanowanie praw człowieka), wymianę biznesową, zarządzanie czy też „odporność” rynku na sytuację pandemiczną w kraju i na świecie. Globalny zatem wynik Szwajcaria, mimo trudnej sytuacji związanej z korona kryzysem, poprawiła w stosunku do ubiegłego roku, przesuwając się aż o trzy lokaty do góry.W aspekcie gospodarczym udało się Szwajcarii wzmocnić takie współczynniki jak: wpływy (awans o 2 pkt. na 11 miejsce) oraz stosunki międzynarodowe (6 pozycja i awans o 2 miejsca) w których to brano pod uwagę dyplomację, umiejętność rozwiazywania konfliktów, pomoc i wsparcie międzynarodowe oraz politykę klimatyczną.Osłabieniu jednak w porównaniu do 2020 r. uległy pozostałe kategorie determinujące globalny wynik soft power. W zakresie business & trade, w których brano pod uwagę łatwość prowadzenia biznesu, siłę oraz stabilność gospodarczą państwa, a także ulubione przez świat szwajcarskie marki, kraj ten odnotował spadek z 3 na 5 miejsce, dając się wyprzedzić USA oraz Chinom.Co interesujące Singapur w przedstawionym rankingu business & trade wcale nie wypadł najlepiej, gdyż uplasował się dopiero na 11 pozycji, choć przyznać należy, że również zdołał poprawić swoje wyniki aż o 4 pozycje. Jednak jego ogólna miękka moc nadal pozostaje na stałym poziomie (20 lokata). Skąd zatem szczególne zainteresowanie Hildebranda Singapurem? Być może dlatego, że kraj ten choć zaliczany jest do małych państw, doskonale radzi sobie zwłaszcza w takich dziedzinach jak cyfryzacja, wykwalifikowana kadra oraz budowa silnych zagranicznych mediów społecznościowych, które łączą kraj ze światowymi aktorami politycznymi. Wszystko to sprawia, iż niewielki Singapur staje się globalnym centrum finansów, biznesu, logistyki i innowacji, a jego perspektywy rozwoju w porównaniu do innych, nieustannie wzrastają.Pewną jawiącą się alternatywą dla poszukującej rozwiązań Szwajcarii wydaje się być UE, choć głosy samych jej obywateli zdają się tu być mocno podzielone. Unia bowiem nie wykazała się, zwłaszcza w okresie korona-kryzysu, ani silnym przywództwem ani zdolnościami radzenia sobie z problemami gospodarczymi swoich członków, którzy to raczej zostali skazani na poszukiwania samodzielnych rozwiązań w tej materii. Co więcej, dla samych Szwajcarów decydujący jednak pozostaje czynnik przywiązania do własnej neutralności, z której niechętnie rezygnują. Podążanie zatem za UE byłoby zwykłym lenistwem, wcale nie gwarantującym sukcesów. Szwajcarii zostaje zatem baczne przyglądanie się krajom azjatyckim, w tym być może Singapurowi właśnie.Źródła:Schweiz hat enorm an Einfluss verloren - sagt Ex-Nationalbankchef Hildebrand, Watson.ch 28 luty 2021, https://www.watson.ch/schweiz/international/537035445-ex-nationalbankchef-hildebrand-schweiz-hat-enorm-an-bedeutung-verloren?fbclid=IwAR1pDV5sylGzT0LEzqXued7ms3ygyIGDZ-9hg14eL0nW0Sn9A7KRWSVBMU4 (26.03.2021).Statista, Die 20 Länder mit dem größten Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf im Jahr 2019, październik 2020, https://de.statista.com/statistik/daten/studie/166224/umfrage/ranking-der-20-laender-mit-dem-groessten-bruttoinlandsprodukt-pro-kopf/ (29.03.2021).Brand Finance, Switzerland, https://brandirectory.com/globalsoftpower/dashboard?page=Country+view&year=2021&metric=6&region=-1&country=52&xaxis=14&yaxis=1&size=15 (01.04.2021).The Soft Power 30, https://softpower30.com/country/singapore/ (01.04.2021).

`