Logo Thing main logo

Tag: Cameroon

Nota

Echo kolonializmu - śmierć 5-letniej uczennicy zaostrza konflikt w anglojęzycznej części Kamerunu.

20.10.2021

Przed ostatnie dwa tygodnie media w Kamerunie są zdominowane wiadomościami o protestach anglojęzycznej części obywateli. Powodem zaistniałej sytuacji jest śmierć 5-latki (niektóre źródła podają wiek 4 lat). Zdarzenie to miało miejsce dnia 14 października 2021 r. w stolicy południowo-zachodniej części Kamerunu – Beua. Sytuacji nie sprzyja fakt, że to właśnie w tym regionie od kilku lat toczą się zaciekłe walki pomiędzy anglojęzycznymi separatystami a siłami rządowymi frankojęzycznej części państwa.Naoczni świadkowie zeznali, że 14 października miejscowa kobieta wiozła dzieci do szkoły. Na jednym z punktów kontrolnych została ona zatrzymana przez żandarmów. Kobieta nie zatrzymała się i żandarmi otworzyli ogień w jej stronę. Jeden ze strzałów śmiertelnie ranił w głowę jedną z pasażerek – uczennicę szkoły.Ministerstwo obrony wydało oświadczenie, w którym potwierdziło, że zdarzenie miało miejsce. Co więcej, w oświadczeniu wskazano, że reakcja żandarmów była niewłaściwa i strzały były przekroczeniem pełnomocnictw przez żołnierzy. Podkreślono, że jeden z żandarmów oddał kilka strzałów ostrzegawczych w celu zatrzymania pojazdu. Ministerstwo potwierdziło również śmierć dziewczynki.Zdarzenie to stało się katalizatorem do protestów. Początkowo dokonano linczu na żołnierzu, który oddał strzały. Z kolei w drugiej części dnia, setki osób wyszło na ulicę, trzymając w ręku kawałki gałęzi drzew jako znak pokojowego protestu. Inni natomiast trzymali w rękach banknoty 500-set frankowe jako symbol kwoty, którą rodzice dziewczynki nie chcieli wręczyć żandarmom przy zatrzymaniu. Poszczególni protestujący podkreślali, że tragedia ta, jest częścią przemyślanej strategii zastraszania anglojęzycznych mieszkańców przez żołnierzy. Śmierć dziecka jest jednym z przejawów dekad napięć, które mają miejsce w tej części państwa. Za początek konfliktu uznaje się rok 2016, kiedy to siły rządowe rozegnały pokojowe protesty prawników i nauczycieli w anglojęzycznej części Kamerunu. Protestowali oni przeciwko praktykom dyskryminacji poprzez m.in. dostępu do edukacji anglojęzycznych mieszkańców Kamerunu. Dalsze zaostrzenie konfliktu nastąpiło w 2017 r., kiedy to separatyści ogłosili niepodległość anglojęzycznej części Kamerunu.Dane ONZ wskazują, że w wyniku walk zginęło już ponad 3500 osób, a około 730.000 obywateli było zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Wraz z intensyfikacją działań separatystów wzrasta również ilość ataków na szkoły oraz wybuchy samodzielnie skonstruowanych urządzeń wybuchowych.Podział na frankojęzyczną i anglojęzyczną części Kamerunu sięga czasów I wojny światowej, kiedy to w wyniku przegranej Niemiec kraj został podzielony pomiędzy Francuzów i Anglików. Poczynając od 1961 r. dwie części Kamerunu połączyły się.Podejmowano wiele prób pokojowego rozwiązaniu konfliktu, żadne z nich jednak nie dały pożądanego wyniku. Jedną z najdalej idących było przyjęcie w 2019 r. ustawy nadającej specjalny status anglojęzycznej części Kamerunu. W ten sposób dążono do ustanowienia quasi- autonomii w tych regionach poprzez utworzenie zgromadzeń regionalnych wodzów, możliwości wyboru prezydentów, sekretarzy itd. w tych regionach. Zakładano również przekazania większej władzy burmistrzom miast, którzy mogli bezpośrednio zatrudniać pracowników szpitali i nauczycieli.Od samego początku rozwiązania te poddano jednak ostrej krytyce, wskazując, że zakładają one autonomię decyzyjną w ramach praw ustanowionych przez rząd i parlament. Tym samym nie uwzględniono autonomii legislacyjnej. Zabrakło również rozwiązań gwarantujących budżetową wolność.Szukając rozwiązań potencjalnego konfliktu, podkreśla się, że jednym z pierwszych kroków zmierzających do rozwiązania problemu, jest wprowadzenie rzeczywistej decentralizacji władzy. W praktyce, najwyżsi rangą urzędnicy w anglojęzycznej części Kamerunu są mianowani z koła frankojęzycznych urzędników. Co za tym idzie, nie posługują się oni językiem angielskim, co więcej nie rozumieją miejscowych tradycji i zwyczajów. Prowadzi to z pewnością do szeregu sytuacji potęgujących konflikt. Decentralizacji powinna również dotyczyć faktycznego wprowadzenia równości dwóch języków państwowcy. Aktualny system w rzeczywistości oznacza przewagę języka francuskiego nad językiem angielskim.LiteraturaCameroon authorities urge calm after police kill girl, 5, in Buea, Aljazeera, 15.10.2021 r., źródło: https://www.aljazeera.com/news/2021/10/15/cameroon-urges-calm-after-police-kills-child-in-anglophone-regiondostęp: 18.10.2021 r.Graig J., Violence in Cameroon’s Anglophone crisis takes high civilian toll, 1.04.20217, źródło: https://www.aljazeera.com/news/2021/4/1/violence-in-cameroon-anglophone-crisis-takes-high-civilian-toll dostęp: 17.10.2021 r.Calls for calm in Cameroon after police officer lynched for killing five-year-old, The Guardian, 14.10.2021 r. źródło: https://www.theguardian.com/world/2021/oct/14/cameroon-urges-calm-after-policeman-kills-schoolgirl-in-anglophone-region dostęp: 18.10.2021 r.Young P., Police officer killed in anglophone Cameroon after he shoots 4-year-old girl at checkpoint, 15.10.2021, 24France, źródło: https://observers.france24.com/en/africa/20211015-anglophone-cameroon-police-officer-killed-4-year-old-girl-checkpoint dostęp: 17.10.2021 r.CCC Aime, Rethinking the façade of decentralisation under the 1996 Constitution of Cameroon, 2020 4 Global Campus Human Rights Journal 135-175Źródło zdjęcia: Flickr[1] Doktor, LL.M. Uppasalla Universitetet; ORCID:0000-0001-5314-5906

`