Logo Thing main logo

KONTAKT

Wydawca:

Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

ul. Puławska 12/3, 02-566 Warszawa

KRS: 0000763871

biuro@orsofundacja.pl

Redakcja:

Redaktor naczelny: dr Andrzej Pogłódek

Sekretarz redakcji: Katarzyna Siwek

redakcja@przemianyustrojowe.pl