Logo Thing main logo

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2019-2021

Komentarze

Jarosław Drozd
Jarosław Drozd - sobota, 18 lipca 2020

Bardzo dobra publikacja, o istotnym walorze poznawczym i implementacyjnym dla Polski. Promocja kraju to wielkie i wymagające nakładów finansowych i organizacyjnych zadanie. Jak wielkie pisze o tym Autorka na przykładzie RFN. Prowadzona w trym kraju konsekwentna polityka szeroko pojętej promocji kulturalnej jest naprawdę jednym z najważniejszych zadań MSZ Niemiec, na które to zadanie przeznacza się największą część środków budżetowych tego ministerstwa. Szeroko zakrojone i prowadzone konsekwentnie przez kolejne rządy długofalowe aktywności przynoszą dla Niemiec b. pozytywne rezultaty (2. soft power na świecie). W Polsce mimo istniejącej za granicą sieci polskich instytutów kultury obszar zagranicznej promocji kraju cały czas jest marginalny w hierarchii celów i przeznaczanych na ich realizację środków MSZ. oraz innych instytucji. gratulacje dla Autorki!!!

`